Öğr. Gör. Dr. NESLİHAN CAVLAK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. NESLİHAN CAVLAK

T: (0282) 250 3736

M ncavlak@nku.edu.tr

W ncavlak.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Malkara Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Turizm ve Otel İşletmeciliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME
Öğrenim Yılları: 2011-2017
Tez: MÜŞTERİ DENEYİMİNİN DESTİNASYON İMAJI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRK VE ANZAK TURİSTLER ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA (2017)
Yüksek Lisans
Üniversite: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME (YL)
Öğrenim Yılları: 2006-2008
Tez:
Lisans
Üniversite: İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ / TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR. (ÜCRETLİ)
Öğrenim Yılları: 1994-1999
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-
Öğr. Gör. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
GÖLYAKA MESLEK YÜKSEKOKULU / İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ
2010-2014
Öğr. Gör. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU / OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
2007-2010
Öğr. Gör. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU / OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ / TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR. (ÜCRETLİ)
2004-2007
İdari Görevler
Bölüm Bşk. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
GÖLYAKA MESLEK YÜKSEKOKULU / OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ - TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR.
2012-2013
Üniversite Dışı İş Deneyimi
İngilizce Öğretmeni SEVGİ KOLEJİ 2003-2004
Bölüm Sekreteri BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 2001-2003
Yiyecek İçecek Müdürü BİLKENT OTEL 1999-2001
Resepsiyonist BÜYÜKHANLI PARK OTEL 1999-1999
Stajyer OYAK TURİZM 1998-1998
Stajyer OTEL İÇKALE 1996-1996
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Turizm
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. CAVLAK N., COP R., Müşteri Deneyiminin Destinasyon İmajı Üzerindeki Etkileri (The Effects of Customer Experience on Destination Image), Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol. 6, pp. 174-196, 2018.
Özgün Makale Ulakbim TR Dizin, Index Copernicus International, ASOS Index, International Scientific Indexing, Global Impact Factor (GIF), Universal Imfact FactorScholar SteerAcar IndexDirectory of Research Journals Indexing (DRJI)Scientific Indexing Services (SIS)CiteFactor Academic Scientefic JournalsSOBIAD – Social Sciences Citation Index Erişim Linki
2. BAŞ Y., dinçer m. a. m., CAVLAK N., The examining of consumers product preferences according to their shopping addiction, Pressacademia, vol. 5, pp. 286-310, 2018.
Özgün Makale DRJI, J-Gate, International Scientifc Indexing, ISRA, Root Indexing, SOBIAD, Journal Factor Indexing and InfoBase Indexing, EconLit, EBSCO and Thompson Proceedings Indexing Erişim Linki
3. CAVLAK N., COP R., ALGILANAN DESTİNASYON İMAJI: GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI’xxNI ZİYARET EDEN TURİSTLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, the Journal of Academic Social Sciences, vol. 84, pp. 273-285, 2018.
Özgün Makale Sobiad,Citefactor, Index Copernicus, asos, DRJI, Akademik Dizin, Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. SELVİ M. S., YILDIRIM SAÇILIK M., ÇEVİK S., CAVLAK N., Zamanla Sınırlı Tatil Sistemlerinde Tüketici Şikâyetlerine İlişkin Bir İçerik Analizi, Turizm ve Araştırma Dergisi, 2012.
Özgün Makale ASOS INDEX
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. CAVLAK N., COP R., Strategic Perspectives in Destination Marketing, Bölüm: Perceived Destination Image: The Case of Gallipoli, Yayın Yeri: IGI Global Disseminator of Knowledge, Editör: Mark Anthony Camilleri, 2018.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
2. COP R., CAVLAK N., Strategic Perspectives in Destination Marketing, Bölüm: Perceived Destination Image: The Case of Gallipoli, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Mark Antnony Camilleri, 2018.
Bilimsel Kitap
3. GÜNAYDIN D., CAVLAK H., CAVLAK N., Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies Decision making in the financial Industry, Bölüm: Social Exclusion and Poverty: EU 2020 Objectives and Turkey, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Zeynep Çopur, 2015.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. CAVLAK N., YİYECEK İÇECEK SERVİSİ, Bölüm: YİYECEK İÇECEK BÖLÜMÜNDE HİJYEN VE SANİTASYON, Yayın Yeri: BETA BASIM YAYIM DAĞITIM, Editör: DERMAN KÜÇÜKALTAN, 2015.
Ders Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ETİ H. S., CAVLAK N., YÜRÜK KAYAPINAR P., Organik Süt ve Süt Ürünleri İçin Tüketicilerin Karar Verme Sürecine Dair Bir Yaklaşım: Trakya Bölgesi Örneği, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (27.10.2018-28.10.2018).
Tam metin bildiri
2. CAVLAK N., KAYAPINAR Ö., ETİ H. S., Otel Müşterilerinin İnternet Şikâyetleri Ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma: Tekirdağ Örneği, 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu (03.05.2018-05.05.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
3. CAVLAK N., YÜRÜK KAYAPINAR P., TURİSTLERİN SEYAHATLERİ SIRASINDA GERÇEKLEŞTİRDİKLERİDÜRTÜSEL SATIN ALMALARINDA BİLİŞSEL VE DUYGUSAL UNSURLARINİNCELENMESİ, III. INES EDUCATION and SOCIAL SCIENCE CONGRESS (28.04.2018-01.05.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
4. ETİ H. S., YÜRÜK KAYAPINAR P., CAVLAK N., Organik Gıda: Organik Gıda Alımında Tüketici Motivasyonları, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (21.04.2018-22.04.2018).
Tam metin bildiri
5. KAYAPINAR Ö., ERGAN S., CAVLAK N., Çalışanların Bütünleşik Pazarlama İletişimine Yönelik Düşüncelerinin İncelenmesi: Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir Uygulama, International Congress on Turkish Geography Social Science Research II (20.04.2018-22.04.2018).
Tam metin bildiri
6. KAYAPINAR Ö., ERGAN S., CAVLAK N., Çalışanların Bütünleşik Pazarlama İletişimi’xxne Yönelik Düşüncelerinin İncelenmesi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, I n t e r n a t i o n a l C o n g r e s s o n T u r k i s h G e o g r a p h y S o c i a l S c i e n c e s R e s e a r c h III (20.04.2018-22.04.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
7. CAVLAK N., KAYAPINAR Ö., Restoran Hizme Kalitesi Boyutlarının, Müşterilerin Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi: Tekirdağ’xxda Bir Uygulama, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences (24.03.2018-25.03.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. SELVİ M. S., CAVLAK N., Sualtı Turizm Çekicilği Olarak İstanbul Akvaryumun Değerlendirilmesi, 1. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 20-22 Nisan 2012, Tarsus/Mersin. (20.04.2012-22.04.2012).
Tam metin bildiri
2. AYDIN E., SELVİ M. S., CAVLAK N., Yerel Sivil Toplum Kuruluşları Persfektifinden Paydaşların Turizme Etkisi, VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 12-15 Nisan 2012, Kemer-Antalya. (12.04.2012-15.04.2012).
Tam metin bildiri
3. SELVİ M. S., Abanoz N., CAVLAK N., Ziyaretçi Perspektifinden Rafting Sporunun Etkileri, VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 12-15 Nisan 2012, Kemer-Antalya. (12.04.2012-15.04.2012).
Tam metin bildiri